Dokumentacja

Zbiór wszystkich niezbędnych dokumentów, by dołączyć do platformy.

Dokumenty wymagane do współpracy

Wystarczy podpisać poniższe dokumenty by zacząć współpracę.

Regulamin platformy BidFinance

Pełnomocnictwo do reprezentowania

Umowa o zachowaniu poufności

Podstawowe dokumenty

Dokumenty do korzystania z platformy.

Polityka prywatności

RODO

Polityka plików cookies